Openbare verlichting

In verband met uitbreiding woningbouw update gehele Elzendweg betreft openbare verlichting.
Verantwoordelijkheid voor gemeente i.v.m. wijziging bestemmingsplan. Als je toestemming geeft om te bouwen moet je ook voor de voorzieningen zorgen die daarbij horen !

Elzendweg wordt tevens veel gebruikt door wandelaars. Maakt onderdeel uit van diverse wandelroutes. Wordt veel gebruikt door bewoners om een ommetje te maken. 

Veel sluipverkeer wat gevaar opleverd voor wandelaars en fietsers

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

De vraag is voorgelegd aan de betrokken ambtenaren. 

Reacties

Goed plan Cor.

Antwoord

Ik denk dat het verstandig is dat in zowel De Elzendweg als De Wijksestraat de grens verlegd wordt van bebouwde naar onbebouwde kom. Nieuwbouw in De Elzendweg en een nieuwe wijk aan De Wijksestraat maken het noodzakelijk dat beide straten in zijn geheel bebouwde kom worden. We kunnen dan de snelheid terugbrengen naar 30km/u en kan de straatverlichting ook omgezet worden naar bebouwde kom, dus meer straatlantaarns.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 02-12-2021