Welkom op MijnWijkplan

Inwoners en gemeente werken op MijnWijkplan samen om uw wijk mooier en leefbaarder te maken. Dit doen zij door samen ideeën te bedenken om de wijk beter te maken. Dit is de plek waar wensen/ideeën en plannen van inwoners en gemeente samenkomen. Op MijnWijkplan kunt u ideeën en plannen bekijken, meepraten en zelf ideeën insturen.

Bekijken

Op MijnWijkplan bekijkt u alle ideeën en gemeentelijke projecten in de openbare ruimte van de wijk. U ziet de ingestuurde ideeën om de straten, pleinen, het groen en speelplekken in de wijk prettiger te maken. De ideeën die voldoende steun krijgen in de wijk, werken we samen uit. Als het kan voeren we het idee ook uit. Meer informatie over de ideeën vindt u onder het kopje ideeën. Naast ideeën van inwoners vindt u ook de plannen van de gemeente op MijnWijkplan. U bekijkt deze plannen bij gemeentelijke projecten. Zo ziet u wat de gemeente van plan is in uw wijk. En ook wanneer ze het uitvoeren buiten op straat. Elke wijk heeft een eigen wijkbudget dat inwoners samen met de wijkbeheerder openbare ruimte inzetten om de wijk te verbeteren. Het bedrag en de verdeling bekijkt u op uw wijkpagina.

Meepraten

Naast bekijken kunt u ook meepraten op MijnWijkplan. Hiervoor heeft u een account nodig. Voor het maken van een account vragen wij uw voor- en achternaam en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje account. U kunt reageren op alle ideeën, plannen in uitwerking en gemeentelijke projecten in uitvoering. Daarnaast kunt u in uw eigen wijk hartjes uitdelen om een idee te ondersteunen. Hoe meer hartjes een idee verzamelt, hoe groter de kans dat het idee verder uitgewerkt wordt.

Insturen

Heeft u een goed idee om de wegen, pleinen, het groen of speelvoorzieningen in uw wijk nog mooier te maken? Plaats uw idee dan op MijnWijkplan. Om een idee te plaatsen heeft u een account nodig. Voor het maken van een account vragen wij uw voor- en achternaam en een e-mailadres. Meer informatie over het account vindt u onder het kopje account. Om uw idee verder uit te werken is het belangrijk dat de wijk uw idee steunt. Door hartjes te verzamelen laat u zien dat de wijk uw idee steunt. Dat kunnen digitale hartjes en reacties zijn op MijnWijkplan, maar ook handtekeningen op papier. Kijk voor meer informatie over het proces bij het kopje ideeën.

Is er iets kapot in uw wijk, ligt er afval of heeft u overlast? Meld het via het meldingsformulier of de MijnGemeente App (Android, iOS).

Ideeën

Onder de ideeën vindt u ideeën van inwoners. Of u dient uw eigen idee in. Mijn Wijkplan is bedoeld voor ideeën voor de openbare ruimte in de wijk. De openbare ruimte bestaat uit groen, straten, stoepen, paden en pleinen. Onder groen vallen alle bomen, planten, struiken en parken.

Zo stuurt u een idee in

U stuurt een idee in via de homepagina. Om een idee in te sturen heeft u een account nodig. Voor het maken van een account vragen wij uw voor- en achternaam en een e-mailadres. Deze informatie is nodig zodat wij contact met u op kunnen nemen. Uw voor- en achternaam zijn zichtbaar op MijnWijkplan. Uw e-mailadres is niet zichtbaar op de website. Alleen de wijkbeheerder ziet uw e-mailadres. Meer informatie over uw account en de privacy vindt u onder het kopje account.

Stappen bij het insturen van het idee:

  • Kies een titel, foto/afbeelding en een omschrijving van het idee.
  • Kies een locatie. Dit kan op de kaart of u kunt zoeken op een adres.
  • Kies een categorie.
  • Vink aan of u gebruik maakt van het wijkbudget.

Lukt het niet om uw idee te plaatsen of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder. U kunt een e-mail sturen naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl. Of u belt uw wijkbeheerder op telefoonnummer 088 432 7000.

Soorten ideeën op MijnWijkplan

Bij het insturen van uw idee kiest u een categorie. Er zijn vijf categorieën: Groen, Spelen bewegen en ontmoeten, Paden wegen en verkeer, Duurzaamheid en Overig.

Groen

In deze categorie vindt u alle ideeën die te maken hebben met bomen, planten, struiken en parken. Bijvoorbeeld een idee voor het veranderen of onderhouden van een groenstrook bij u in de straat.

Spelen, bewegen en ontmoeten

In deze categorie vindt u alle ideeën voor speeltuinen, moestuinen, beweegroutes en voorzieningen voor honden.

Paden, wegen & verkeer

In deze categorie vindt u alle ideeën die te maken hebben met straten, wegen, stoepen, paden en pleinen. Ook alle ideeën die te maken hebben met het verkeer vallen in deze categorie. Denk hierbij aan een goed idee om de straat verkeersveiliger te maken.

Duurzaamheid

In deze categorie vindt u alle ideeën die te maken hebben met zwerfafval, regentonnen, tegel eruit groen erin. Bijvoorbeeld afkoppelen van een regenpijp met het plaatsen van een regenton.

Overig

Past uw idee niet in een van de bovenstaande categorieën? Dan kiest u voor de categorie overig. Denk bijvoorbeeld aan ideeën over verlichting.

Wat gebeurt er met mijn idee?

Na het insturen van uw idee is het belangrijk om te laten zien dat uw buren uw idee steunen. Dit kan op verschillende manieren:

  • Steun het idee met hartje. U kunt hartjes uitdelen voor de ideeën in uw eigen wijk.
  • Geef een reactie op het idee dat u steunt.
  • Verzamel reacties op papier. U kunt bijvoorbeeld verzamelde handtekeningen opsturen naar de wijkbeheerder. Deze ondersteuning tellen we dan op bij de digitale reacties.

De wijkbeheerder neemt contact met u op als er voldoende steun is voor uw idee. De wijkbeheerder geeft dan aan wat er nodig is om het idee verder uit te werken.

In uitwerking

De ideeën die voldoende steun krijgen in de vorm van hartjes, reacties of handtekeningen werken we samen verder uit. Dit betekent niet dat we uw idee ook daadwerkelijk uitvoeren. De wijkbeheerder kijkt samen met u wat er nodig is om het idee uit te werken. Dit kan van alles zijn. Een grove schatting van de kosten, bodemonderzoek of een toets aan het bestemmingsplan. De wijkbeheerder legt u uit wat u kunt verwachten en wat we van u verwachten.

De fase in uitwerking is ook het moment om te onderzoeken of er echt draagvlak is in de wijk. Het kan zijn dat we een brief aan alle direct omwonenden sturen. Of we organiseren een bewonersavond. Het kan ook zijn dat de wijkbeheerder u vraagt om gericht handtekeningen te verzamelen van direct aanwonenden.

Actief

Bij de actieve ideeën vindt u de ideeën die al uitgevoerd zijn. Vaak is het zo dat wanneer een idee ook daadwerkelijk bestaat inwoners nog steeds betrokken zijn. Zij onderhouden bijvoorbeeld het groen, ruimen zwerfafval op, houden samen een speelplaats schoon of moestuinieren samen. Dit soort initiatieven vindt u terug onder actief. Doe vooral inspiratie op of sluit u aan bij deze activiteiten.

Gemeentelijke projecten

In uitwerking

Deze plannen is de gemeente nog aan het uitwerken. Als inwoners kunt u meepraten over deze projecten en voorstellen doen. U vindt hier informatie over de bewonersavonden en het ontwerp. Ook ziet u wie de projectleider is en aan wie u uw vragen kunt stellen.

In uitvoering

Hier vindt u de werkzaamheden buiten op straat. U vindt hier wanneer ze bij u in de straat werken, wat ze doen en wie uw contactpersoon is. Dit kunnen onderhoudswerkzaamheden zijn zoals: bomen snoeien, blad vegen of reparatie van een speeltoestel. Of herstelwerkzaamheden zoals: stoep recht leggen, lantaarnpalen vervangen of groen vervangen.

Uw account

Alle berichten, ideeën en werkzaamheden op MijnWijkplan kunt u bekijken. Hiervoor hoeft u niet in te loggen. Wilt u een idee insturen of een idee steunen? Log dan in met uw account. Zo kunnen wij contact met u opnemen. Bijvoorbeeld om te overleggen of uw idee verder uitgewerkt wordt of omdat er nog vragen zijn.

Voor het aanmaken van uw account vragen wij om uw voor- en achternaam en een e-mailadres. Met uw postcode kunt u gemakkelijk uw wijk selecteren. Meer informatie over uw gegevens en privacy vindt u in het privacybeleid.

Zo verwijdert u uw gegevens

Wilt u uw account opzeggen? Verwijder dan uw account. U verwijdert uw account door op uw foto te klikken en te kiezen voor Mijn profiel. Daar vindt u de knop verwijder mijn account.

Om bij storingen een eerdere versie terug te zetten worden er backups bijgehouden. Binnen deze backups zijn uw gegevens na het verwijderen of wijzigen nog enige tijd terug te vinden. Deze backups worden maximaal 2 maanden bewaard. Hierna zijn uw gegevens dus echt weg. Ze zijn dan niet meer terug te vinden. Afbeeldingen die u naar het systeem uploadt en vervolgens verwijdert, worden eens in de week verwijderd.

Contact opnemen

Lukt het niet om uw idee te plaatsen of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder. U kunt een e-mail sturen naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl. Of u belt uw wijkbeheerder op telefoonnummer 088 432 7000.