Werkzaamheden

In uitwerking

Deze plannen is de gemeente nog aan het uitwerken. Als inwoners kunt u meepraten over deze projecten en voorstellen doen. U vindt hier informatie over de bewonersavonden en het ontwerp. Ook ziet u wie de projectleider is en aan wie u uw vragen kunt stellen.

In uitvoering

Hier vindt u de werkzaamheden buiten op straat. U vindt hier wanneer ze bij u in de straat werken, wat ze doen en wie uw contactpersoon is. Dit kunnen onderhoudswerkzaamheden zijn zoals: bomen snoeien, blad vegen of reparatie van een speeltoestel. Of herstelwerkzaamheden zoals: stoep recht leggen, lantaarnpalen vervangen of groen vervangen.