Vruchtdragende struiken Strengstraat

Aanplant van vruchtdragende relatief laag blijvende struiken ( meidoorn, kardinaalsmuts, gewone vlier, hondsroos, kweepeer, mispel, hazelaar, wilde pruim, wilde appel, kornoelje, aalbes, etc...) in de brede grasbermen van de gehele Strengstraat ( van het westelijke puntje tot aan het oostelijke puntje). Vooral aan de noordzijde. Niet alles dicht, maar stel 75% met voldoende doorzichten. Ten zuiden daarvan (in de zon) de kruiden- en bloemrijke randen die er in 2020 voor het eerst stonden. Goed voor bijen, vogels, landschapsbeleving, dassen en lekker voor wandelaars om te eten ! Zal ook positief werken om de processierups in toom te houden aanvullend op de nestkastjes. Betreffende relatief  brede bermen zijn in eigendom van de gemeente.