Hernen - burgerparticipatie zwerfafval

Inwoners van Hernen helpen mee aan een schonere leefomgeving. Op diverse locaties ruimen ze samen het zwerfafval op. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij uw wijkbeheerder of kijk op www.wijchen.nl/zwerfafval.