Dorpsstraat kruispunt, bewoners helpen in het groen

Inwoners helpen hier met het onderhoud van het groen in de vorm van burgerparticipatie groen. Wilt u ook meehelpen in het groenonderhoud? Meld u dan aan bij uw wijkbeheerder Theo Peters via telefoonnummer 088 4327000.