Vijgebos, bewoners helpen in het groen

Bewoners helpen met het onderhoud van het groen in hun straat.