Snelheid beperking molenweg

Samen zoeken naar goede snelheids beperkende maatregelen op de Molenweg om deze weg veiliger te maken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Het 60km bord is inmiddels geplaatst.

De gemeente heeft na overleg met de de leefbaarheidsgroep besloten om een 60km bord te plaatsen voor de Hoekgraaf. Deze ziet u wanneer u vanaf Winssen richting Bergharen rijdt.

Er gaat ter plaatse gekeken worden door de betreffende ambtenaar samen met de leefbaarheidsgroep.

Het ontwerp van de huidige situatie is samen met alle aanwonende en leefbaarheidsgroep gemaakt, waarbij men de vrije hand heeft gehad en in onderling overleg tot het huidige ontwerp zijn gekomen. De Molenweg is ingericht en heeft de uitstraling van een 30 km/h weg. Dit ondanks dat er een asfaltverharding ligt. Zo zijn de aansluitingen tussen de Burgemeester van Elkstraat en de Elzendweg uitgevoerd met een verhoogde kruising. Deze zijn niet alleen aangelegd als snelheidsremmende maatregel, maar deze doen ook dienst als een attentie verhogende maatregel. Verder is er ook nog een wegversmalling aangebracht. Dat, ondanks alle genomen maatregelen, er dan toch mensen zijn die menen het gaspedaal maar in te moeten trappen, is een kwestie van gedrag waar wij als gemeente geen tot weinig invloed op hebben.

Reacties

Inmiddels zijn op 3 ingangswegen van ons dorp oproepen geplaatst om je aan de 30km/u te houden.

Antwoord

Voor een aanvullend idee om de snelheid op de Molenweg onder te aandacht te brengen verwijs is naar mijn idee om aanvullende borden te plaatsen met een tekst die de gebruiker van de weg aanspreekt op haar of zijn verantwoordelijkheid om met gepaste snelheid op de Molenweg te rijden.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 22-06-2021

Na overleg met de gemeente plaatsen we vanaf Winssen gezien, een 60km bord voor De Hoekgraaf.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 11-05-2021

"METEN IS WETEN" Opvallend is dat er een verschil mening is over de beleving van de bewoners en gebruikers van de Molenweg of er nu wel of niet (te) hard gereden wordt op de genoemde plekken. Destijds zijn er afspraken gemaakt over de inrichting van de Molenweg en daar is de expertise van gemeente Wijchen geweest dat de snelheidsremmende voorzieningen voldeden en wie zijn wij als niet deskundigen deze stelling destijds in twijfel te trekken. Dit laatste vindt de ambtenaar van de gemeente ook en zegt zelfs dat als er nu structureel te hard gereden wordt dit eigen schuld, dikke bult is. Daarom ondersteun ik van harte het idee om een keer te evalueren. Nu er zowel bij bewoners als bij de gemeente vraagtekens geplaatst worden bij of er nu wel of niet te hard gereden wordt lijkt mij een eerste stap om op verschillende tijden de snelheid te controleren.

Antwoord

Zes jaar geleden hebben we met een flink aantal betrokken bewoners van de Molenweg samen met de gemeente de herinrichting van de Molenweg vastgesteld. Dit overleg ging buitengewoon plezierig en in goede samenwerking onderling en met de gemeente. We hadden een aantal hoofddoelstellingen: verkeersveiligheid, trottoir met breedte voor twee personen, ontmoedigen van zwaar (landbouw) verkeer. Meer wegbegeleidende beplanting is helaas nog niet van de grond gekomen, omdat daar in de openbare ruimte niet echt plaats voor is. Natuurlijk was de bereikbaarheid voor particulieren en bedrijven aan de Molenweg een voorwaarde. Jammer dat er ( in ieder geval in de beleving van een aantal straatgenoten) te hard wordt gereden. Ik denk dat het sowieso goed is om na zes jaar te evalueren hoe de herstructurering bevalt. Ik meld me dan ook graag aan bij de leefbaarheidsgroep om hierover te praten (zie bericht Ad van Tilborg).

Antwoord

Ik heb vandaag de proef op de som genomen door met verschillende snelheden de drempel bij de Elzendweg te nemen, maar harder als 35 is geen optie anders raak je geheid je carterpan. Dus harder rijden over deze drempel is een verzonnen verhaal. Verder zie ik dat de leefbaarheidsgroep zich ook in het gebeuren mengt, en bij deze vraag ik of ze de mening van de rest van de bewoners pijlen en niet alleen op afgaan op enkele bewoners. Ook zou het prettiger zijn om je volledige naam te vermelden.

Antwoord

Geachte heer De Vaal, beste Otto, zeer jammer om te ondervinden dat luisteren nog niet echt een competentie is die u onder de knie heeft, ik krijg mijn eigen auto ook niet over de drempel met meer dan 20 km, maar dat ligt echt aan mij en aan mijn enigszins gedateerde auto en daar ligt nu net de discrepantie. Ik ontmoet u morgen, kijk er naar uit om hier in openheid over te discussiëren.

Antwoord

Zojuist met 65km/uur over de drempel gereden. Auto van 10 jaar oud. Verhaal dat bij 35km/uur de carterpan kapot zou gaan sluit niet aan bij mijn ervaring.Verder ga ik, gezien de toonzetting, inhoudelijk verder niet in op de opmerkingen van de Vaal

Antwoord

Ook las ik dat er mensen uit het raam hangen om de snelheid te meten van passerende voertuigen. Hoe simpel kun je zijn. Mijn advies is om bij de politie te solliciteren kun je de hele dag snelheid meten en hoef je niet uit het raam te hangen. Dat er aan de mentaliteit van enkele passanten wordt getwijfeld blijf je toch houden. Dat de straat veilig is blijkt ook wel dat er zelden ongelukken gebeuren. Daarom snap ik de gemeente ook wel dat zij verder geen geld en energie willen spenderen aan een straat die 5 jaar geleden grondig is gerenoveerd en voldoet aan de norm. Dit zou weggegooid geld zijn.

Antwoord

De Molenweg is een doorgaande weg en dat er dan van alles passeert is normaal. Mensen die hier last van hebben, hadden bij de koop van hun woning moeten realiseren dat de overlast groter is dan in een woonwijk. Mijn advies is dan ook, verhuis naar een woonwijk ben je van alle problemen af. Ook wordt er over gesproken om 10 oude auto’s in de straat te parkeren. Je zou gaan denken dat er in de straat verschillende autodemontage bedrijven gevestigd zijn. Ik vraag mezelf af waar deze mensen vroeger gewoond hebben. Daar was het zeker normaal om oude rommel op straat te parkeren. Nou hier in de Molenweg niet. Ik wil jullie benadrukken er dat op de Molenweg mensen wonen die elkaar respecteren en of ze nu met de fiets, auto, vrachtauto etc. etc. naar hun werk gaan elkaar de ruimte geven. Dus niet de doorgang gaan belemmeren.

Antwoord

Hierbij wil ik even reageren op de reacties van de deelnemers. Toen ik dit las dacht ik oh nee begint het nu weer! Dat er op de Molenweg te hard gereden wordt vind ik nog wel meevallen. Dat er snelheden van 70/80 km/u worden bereikt is sterk overdreven. De weg heeft 7 wegen van rechts en bij alle wegen is het pas laat te zien of er verkeer aan komt dus hard rijden is onmogelijk. De weg is in 2015 met medewerking van de bewoners opnieuw aangelegd en ingedeeld. Dit is naar wens van de bewoners gebeurd en ik moet de gemeente Wijchen complimenteren met het mooie resultaat. In heel Bergharen is er geen mooiere weg te vinden. Jammer dat er, meestal nieuwe bewoners, gelijk hoog van de toren blazen dat er in hun ogen iets moet veranderen. Ik denk dat 95% van de bewoners dik tevreden is. Jammer dat 5% dan plannen smeed waar de rest alleen maar last van heeft.

Antwoord

Zullen we dan met een klein groepje bij elkaar te komen om een concreet voorstel te maken. Ik wil met alle plezier vanuit de leefbaarheidsgroep het initiatief hiervoor nemen. Mail mij maar als je hieraan wilt deelnemen. (advantilborg@gmail.com)

Antwoord

Ad, bij deze minn email;Marcelrasing@gmail.com

Antwoord

Helemaal eens met de indieners en andere reacties. Men komt letterlijk Bergharen 'ingevlogen' (en ook uitgevlogen) aan de kant bij De Elzendweg. Die drempel is absoluut niet ingericht op 30 km per uur, dit heb ik al een keer aangegeven bij de wijkbeheerder. Mijn buurman heeft hier al eens auto's neergezet zodat de snelheid eruit ging maar veel boze reacties en mogelijk kans op schade aan zijn auto's. In overleg met de wijkbeheerder heb ik een extra paal laten plaatsen voor mijn voordeur omdat anders landbouwverkeer en vrachtverkeer over de stoep raast en derhalve net niet mijn raam raakt. Kan gewoon echt niet, en ja de mentaliteit is ver te zoeken maar die krijgen wij voorlopig niet gecorrigeerd, echt ingrijpende maatregelen gaan wel werken, wie niet horen wil moet maar voelen, dit gezegde werkt ook prima in 2021.

Antwoord

Wij hebben ons na de aanleg van de nieuwe situatie al verbaast over de snelheid waarmee ze Bergharen in en uit gaan. In de vorige situatie was de drempel voor onze deur zo lastig dat er de snelheid wel uit moest want anders raakte je de drempel. Nu is deze verhoogde kruizing Elzendweg Molenweg zo makkelijk dat men met 60 70 km het dorp in en uit gaat, dat er nog nooit iets is gebeurd op deze kruizing verbaasd ons nog steeds. Wij vinden ook dat het zo lastig moet worden gemaakt voor het landbouwverkeer dat zij wel een andere route willen nemen, als je kijkt hoe hard zij rijden en hoe groot zij zijn is het toch onverantwoord dat zulke grote voertuigen door de kern van ons dorp rijden...zelfs midden in de nacht!

Antwoord

Wij hebben ons na de aanleg van de nieuwe situatie al verbaast over de snelheid waarmee ze Bergharen in en uit gaan. In de vorige situatie was de drempel voor onze deur zo lastig dat er de snelheid wel uit moest want anders raakte je de drempel. Nu is deze verhoogde kruizing Elzendweg Molenweg zo makkelijk dat men met 60 70 km het dorp in en uit gaat, dat er nog nooit iets is gebeurd op deze kruizing verbaasd ons nog steeds. Wij vinden ook dat het zo lastig moet worden gemaakt voor het landbouwverkeer dat zij wel een andere route willen nemen, als je kijkt hoe hard zij rijden en hoe groot zij zijn is het toch onverantwoord dat zulke grote voertuigen door de kern van ons dorp rijden...zelfs midden in de nacht!

Antwoord

Ik heb al meerdere malen met de gemeente hierover contact gehad en bijna letterlijk hetzelfde antwoord als hierboven. De drempel bij de T Elzendweg en Molenweg heeft geen enkele remmende werking (meer). Ook heb ik al vaker snelheidsmetingen gedaan vanuit het dakraam. De containerservice breekt alle records net als de vele met aanhanger die volgas over de drempel rijden. Wat werkt - getest ook - is 3 autos in zigzag parkeren zodat een vrachtwagen er nog net door kan. Veel irritatie bij de automobilisten maar het werkt wel. Gemeente heeft idd plicht tot handhaven maar inhoudelijk stelt dat niets voor. Met de buurt 10 hele oude auto's kopen en die op straat parkeren? Ik ben zeker bereid om te helpen met een plan als dat gewenst is.

Antwoord

Reageer graag op de feedback van de gemeente op dit verzoek. Dat zal allemaal wel waar zijn. Hulde voor het democratisch proces maar de oplossing werkt dus niet ! Wat hebben we aan een uitstraling van een 30km/h weg als er 80 km/h wordt gereden ? Bestaat er niet iets als een voortschrijdend inzicht dat eerdere besluiten en uitvoeringen kan achterhalen ? Concrete vraag is of er iets anders en of meer gedaan kan worden om het beoogde resultaat te bereiken. De feedback lijkt mij ongepast op een site waar de burgers gevraagd wordt mee te kijken en te denken en te reageren. Neigt meer naar een poging om de burger monddood te maken. Volgens mij , en meerderen kan ik u verzekeren, is de overheid c.q. gemeente bovendien ook verantwoordelijk voor de handhaving.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-03-2021