Bergharen - Veldsestraat, veilige voetgangersontsluiting

De bewoners van deze straat hebben geen veilige ontsluiting om in het dorp te komen. Aanleg trottoir en voetgangersoversteekplaats zou wenselijk zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor eind oktober wordt de lichtmast geplaats langs de Veldsestraat.

Jan Rouw van de gemeente Wijchen is in overleg met Leefbaarheidsgroep Bergharen over verbetering van de verkeersveiligheid Veldsestraat richting de Stompendijk/Dorpsstraat.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 18-10-2021

Er is geen veilig voetpad die aansluit van de dorpspraatjes naar de stompendijk. Je moet in een onoverzichtelijke bocht over de straat.

Antwoord

Daar moet inderdaad iets mee gebeuren. Zeker als de Veldsestraat de enige ontsluiting wordt voor de nieuwbouwplannen Kerkenweide.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 21-01-2021